Showing 1-20 of 99 items.

Alif Lam Ra. (A.L.R). Hizi ni Aya za Kitabu na Qur"ani inayo bainisha.

HUENDA ikawa walio kufuru wakatamani wange kuwa Waislamu.

Waache wale, na wastarehe, na iwazuge tamaa. Watakuja jua.

Na hatukuuangamiza mji wowote ule ila ulikuwa na muda wake maalumu.

Hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao, wala kuchelewa.

Na walisema: Ewe uliyeteremshiwa Ukumbusho! Hakika wewe ni mwendawazimu.

Mbona hutuletei Malaika ikiwa wewe ni miongoni mwa wasemao kweli?

Sisi hatuwateremshi Malaika ila kwa sababu ya haki, na hapo hawatapewa muhula.

Hakika Sisi ndio tulio teremsha Ukumbusho huu, na hakika Sisi ndio tutao ulinda.

Na hakika tulikwisha watumia Mitume mataifa ya mwanzo.

Na hakuwafikia Mtume ila walimkejeli.

Na kama hivi ndivyo tunavyo ingiza katika nyoyo za wakosefu.

Hawayaamini haya, na hali ya kuwa umekwisha wapitia mfano wa watu wa kale.

Na lau tungeli wafungulia mlango wa mbingu, wakawa wanapanda,

Basi wangeli sema: Macho yetu yamelevywa, bali sisi wenyewe tumerogwa.

Na hakika tumeweka katika mbingu vituo vya sayari, na tumezipamba kwa wenye kuangalia.

Na tumezilinda na kila shetani afukuzwaye.

Isipo kuwa mwenye kusikiliza kwa kuibia, naye hufuatwa na kijinga cha moto kinacho onekana.

Na ardhi tumeitandaza na humo tumeweka milima, na tumeotesha kila kitu kwa kiasi chake.

Na tumekujaalieni humo vitu vya maisha yenu, na ya hao ambao nyinyi sio wenye kuwaruzuku.