Showing 1-20 of 99 items.

S-ar putea ca cei care tăgăduiesc să dorească să fie supuşi!

Lasă-i să mănânce şi să se bucure o vreme. Nădejdea le face plăcere, însă curând vor afla!

Noi nu am nimicit nici o cetate fără ca ea să nu fi avut o carte cunoscută.

Nici o adunare nu o ia înaintea sorocului ei, însă nu-l poate nici întârzia.

Ei spuneau: “O, tu cel asupra căruia s-a pogorât amintirea, tu eşti un îndrăcit!”

De ce, dacă spui adevărul, nu ai venit la noi cu îngerii?

Noi nu pogorâm îngerii decât întru Adevăr, aşa că nu vor avea mult de aşteptat.

Noi am pogorât amintirea şi asupra ei veghem.

Noi am mai trimis şi înaintea ta (profeţi) printre obştile celor dintâi.

Nici un trimis nu a venit însă la ei, fără ca ei să nu-l batjocorească.

Şi astfel îi tăiem cale în inimile nelegiuiţilor.

Ei nu cred în El, în ciuda obiceiului celor dintâi.

Chiar de le-am fi deschis o poartă a cerului şi ei ar fi putut urca,

tot ar fi spus: “Privirile ne sunt ameţite ori suntem nişte oameni vrăjiţi.”

Noi am pus zodii pe cer şi l-am împodobit pentru cei care îl privesc

şi îl păzim de orice diavol, bun de bătut cu pietre,

afară de cel care ascultă pe furiş şi pe care o flacără strălucitoare îl urmăreşte.

Pământul, Noi l-am întins, am aruncat pe el munţii, şi am făcut să crească pe el totul cu cumpătare.

Noi v-am făcut hrană vouă, precum şi celui pe care voi nu-l hrăniţi.

Din orice lucru la Noi se află grămezi, însă îl facem să coboare după o măsură cunoscută.