Showing 1-20 of 99 items.

Alif. Lam. Ra. To są znaki Księgi i Koranu jasnego!

Być może, ci, którzy nie uwierzyli, chcieliby być muzułmanami?!

Pozostaw ich niech oni jedzą i cieszą się używaniem i niech zwodzi ich nadzieja! Oni niebawem się dowiedzą!

I nie zniszczyliśmy żadnego miasta, którego los nie byłby przesądzony wiadomym pismem.

Żaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani też go nie opóźni.

Oni powiedzieli:"O ty, któremu zostało dane napomnienie! zaprawdę, jesteś opętany!

Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniołami, jeśli jesteś z liczby prawdomównych?"

My nie posyłamy aniołów inaczej, jak tylko z prawdą, i niewierni wówczas nie otrzymają zwłoki.

Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!

I wysłaliśmy już posłańców przed tobą pomiędzy społeczności dawnych ludów.

Ale każdy posłaniec, który do nich przyszedł, był wyśmiewany.

W ten sposób My sprawiamy, iż to przenika w serca grzeszników.

Oni nie wierzą w niego, a już przeminęła tradycja przodków.

Jeślibyśmy nawet otwarli im bramę nieba i oni by tam wstępowali,

To i tak powiedzieliby:"Nasze spojrzenia zostały zamroczone albo też jesteśmy ludźmi zaczarowanymi."

Umieściliśmy na niebie konstelacje i ozdobiliśmy je dla patrzących.

Ochroniliśmy je też przed szatanem przeklętym.

A jeśli kto podsłuchuje ukradkiem, to postępuje za nim płomień jaśniejący.

A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące; i sprawiliśmy, iż wyrosła na niej wszelka rzecz wyważona.

I przygotowaliśmy na niej wszelkie środki do życia, dla was i dla tych, których wy nie zaopatrujecie.