Showing 1-20 of 52 items.

Tukio la haki.

Nini hilo Tukio la haki?

Na nini kitakujuulisha nini hilo Tukio la haki?

Thamudi na A"di waliukadhibisha Msiba unao situsha.

Basi Thamudi waliangamizwa kwa balaa kubwa mno.

Na ama A"di waliangamizwa kwa upepo mkali usio zuilika.

Alio wapelekea masiku saba, na siku nane, mfululizo bila ya kusita. Utaona watu wamepinduka kama kwamba ni magongo ya mitende yalio wazi ndani.

Basi je! Unamwona mmoja wao aliye baki?

Na Firauni na walio mtangulia, na miji iliyo pinduliwa chini juu, walileta khatia.

Wakamuasi Mtume wa Mola wao Mlezi, ndipo Yeye Mola akawakamata kwa mkamato ulio zidi nguvu.

Maji yalipo furika Sisi tulikupandisheni katika safina,

Ili tuyafanye hayo kuwa ni waadhi kwenu na kila sikio linalo sikia liyahifadhi.

Na litapo pulizwa barugumu mpulizo mmoja tu,

Na ardhi na milima ikaondolewa, na ikavunjwa kwa mvunjo mmoja,

Siku hiyo ndio Tukio litatukia.

Na mbingu zitapasuka, kwani siku hiyo zitakuwa dhaifu kabisa.

Na Malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu; na wanane juu ya hawa watakuwa wamebeba Kiti cha Enzi cha Mola wako Mlezi.

Siku hiyo mtahudhurishwa - haitafichika siri yoyote yenu.

Basi ama atakaye pewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, atasema: Haya someni kitabu changu!

Hakika nalijua ya kuwa nitapokea hisabu yangu.