Showing 1-20 of 52 items.

Ce este cea care înconjoară?

Cum vei şti tu oare ce este cea care înconjoară?

Tamudiţii şi adiţii au socotit-o pe cea care bate minciună!

Tamudiţii pieriră în tunete şi fulgere.

Adiţii pieriră în vântul şuierător, năpraznic,

pe care l-am dezlănţuit asupra lor şapte nopţi şi opt zile de prăpăd. Să fi văzut poporul acela trântit ca nişte găunoase buturugi de curmal!

Vezi, cumva, c-ar fi rămas ceva după ei?

Faraon şi cei care au trăit înaintea lui, precum şi cetăţile cele de-a-ndoaselea, au adus păcatul.

Ei nu au dat ascultare trimisului Domnului lor şi Dumnezeu i-a luat fără zăbavă.

Când apele s-au revărsat, v-am luat în arcă,

ca să vă facem vouă din aceasta o amintire pe care urechea păstrătoare să o păstreze.

Când se va suna din trâmbiţă o dată,

când pământul şi munţii vor fi căraţi şi fărâmiţaţi deodată,

cea care cade neapărat în Ziua aceea va cădea,

iar cerul se va crăpa şi se va despica în Ziua aceea.

Îngerii se vor ţine de marginile lui, iar opt dintre ei vor purta Tronul Domnului în Ziua aceea.

În Ziua aceea veţi fi întorşi pe toate părţile şi nici o taină de-a voastră nu va rămâne ascunsă.

Celui ce i se va da cartea sa în mâna dreaptă va spune: “Iată, citiţi cartea mea!

Îmi închipui că îmi voi găsi socoteala!”

El va avea un trai plăcut