Showing 1-20 of 52 items.

Nevyhnutelná!

Co je to nevyhnutelná?

Víš ty vůbec, co je to nevyhnutelná?

Jak Thamúdovci, tak i ´Ádovci roztříšťující za lež pokládali.

Co Thamúdovců se týče, ti byli ranou hromovou zahubeni,

zatímco ´Ádovci byli vichřicí svištivou, nezkrotnou skoseni.

Bůh dal jí, zničující, nad nimi vládu po osm dní a sedm nocí; a byl bys tam viděl lidi k zemi vržené, jako by to byly kmeny palem vykotlané.

A vidíš snad, že by po nich bylo něco zůstalo?

Též Faraón a ti, kdož před ním byli, i města vyvrácená se hříchy provinili

a posla Pána svého neposlouchali, takže Bůh trestem nadměrným je uchvátil.

A když se vodstva rozlila, na plující archu jsme vás přenesli,

abychom ji pro vás připomenutím učinili a aby uši pozorné to podržely.

Až bude zatroubeno na pozoun jedním zatroubením

a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním,

v ten den nezvratná dopadne

a nebe se rozpoltí a bude zející toho dne

a stát budou andělé na krajích jeho; v ten den osm jich nad sebou ponese trůn Pána tvého.

V ten den předvedeni budete a nezůstane u vás skryto nic tajného.

A komu bude dána kniha jeho do pravice, ten řekne:"Zde přečtěte si knihu mou!

Já soudil jsem vždy, že s účtem svým se setkám jednou."