Showing 1-20 of 52 items.

Čas neizbježni,

šta je Čas neizbježni,

i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?

Semud i Ad su Smak svijeta poricali

pa je Semud uništen glasom strahovitim,

a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,

kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,

i vidiš li da je iko od njih ostao?

A došli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,

i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.

Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili

da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.

A kada se jednom u Rog puhne,

pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe,

toga dana će se Smak svijeta dogoditi

i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti –

i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.

Tada ćete ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:

onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dâ – reći će:"Evo vam, čitajte knjigu moju,

ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati."