Showing 1-20 of 29 items.

Wysławia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest Potężny, Mądry!

Do Niego należy królestwo niebios i ziemi. On daje życie i On powoduje śmierć. On jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

On jest Pierwszym i Ostatnim, On jest Jawnym i Ukrytym. On jest o każdej rzeczy wszechwiedzący!

On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie. On wie, co przenika do ziemi i co z niej wychodzi; i co schodzi z nieba, i co się tam wznosi. On jest z wami, gdziekolwiek byście byli. Bóg widzi jasno, co czynicie!

Do Niego należy królestwo niebios i ziemi i do Boga zostaną sprowadzone wszystkie sprawy.

On sprawia, iż noc przechodzi w dzień, On sprawia, iż dzień przechodzi w noc. On wie dobrze, co kryje się w sercach.

Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca! Rozdawajcie z tego, czego On was uczynił dziedzicami! Ci spośród was, którzy wierzą i którzy rozdają - otrzymają nagrodę wielką.

Cóż z wami - jeśli jesteście wierzącymi - iż nie wierzycie w Boga, kiedy Posłaniec wzywa was, abyście uwierzyli w waszego Pana? On przecież zawarł z wami przymierze,

On jest Tym, który zsyła na Swego sługę znaki jasne, aby was wyprowadził z ciemności do światła. Zaprawdę, Bóg jest dla was dobrotliwy, litościwy!

Dlaczego nie mielibyście rozdawać na drodze Boga, skoro do Boga należy dziedzictwo niebios i ziemi? Nie jesteście wszyscy sobie równi: ci, co rozdawali i walczyli przed zwycięstwem, będą na znaczniejszym stopniu aniżeli ci, którzy rozdawali i walczyli po zwycięstwie. Wszystkim obiecał Bóg rzeczy piękne. Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!

A kto da Bogu piękną pożyczkę, On mu ją odda w dwójnasób, i będzie miał nagrodę szlachetną.

W Dniu, kiedy zobaczysz wiernych - mężczyzn i kobiety - i jak światło ich idzie przed nimi i po ich prawej stronie:"Dla was dzisiaj radosna wieść: Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki; będziecie tam przebywać na wieki. To jest osiągnięcie ogromne!"

W Dniu, kiedy będą mówili obłudnicy - mężczyźni i kobiety - do tych, którzy uwierzyli:"Poczekajcie na nas, abyśmy wzięli nieco z waszego światła!", będzie im powiedziane:"Powracajcie do tyłu i szukajcie światła!" I zostanie wzniesiony mur między nimi, który będzie miał bramę; wewnętrzna jego strona - miłosierdzie, a zewnętrzna jego strona - kara.

Oni będą wołać do nich:"Czyż nie byliśmy razem z wami?" Powiedzą:"Tak! Lecz zwiedliście samych siebie: wyczekiwaliście i powątpiewaliście; wasze pragnienia oszukały was; aż przyszedł rozkaz Boga, a co do Boga zwiódł was zwodziciel."

A dzisiaj nie zostanie przyjęty od was żaden okup ani też od tych, którzy nie uwierzyli. Waszym miejscem schronienia jest ogień; on jest waszym panem. Jakże złe to miejsce przybycia!

Czyż nie nadeszła chwila dla tych, którzy uwierzyli, aby upokorzyły się ich serca, na wspomnienie Boga i tego, co On zesłał z prawdy; i aby nie byli jak ci, którym została dana Księga wcześniej. I przeszedł nad nimi długi czas, i stały się zatwardziałe ich serca. Wielu z nich to ludzie bezbożni.

Wiedzcie, iż Bóg ożywia ziemię po jej śmierci. Wyjaśniliśmy wam znaki - może będziecie rozumni.

Zaprawdę; dającym jałmużnę - mężczyznom i kobietom - i tym, którzy dali piękną pożyczkę Bogu, będzie oddane w dwójnasób i będą mieli nagrodę szlachetną.

Ci, którzy wierzą w Boga i w Jego posłańców, są sprawiedliwi; są świadkami w obliczu swego Pana; oni otrzymają swoją nagrodę i światło. A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki - będą mieszkańcami piekła.

Wiedzcie, że życie tego świata jest tylko grą, rozrywką i próżną ozdobą; jest tylko rywalizacją o sławę; jest rywalizacją w wielkości majątku i liczbie dzieci. Jest ono podobne do deszczu obfitego: ożywiona roślinność budzi podziw niewiernych; potem ona więdnie i widzisz, jak żółknie, następnie obsycha i łamie się. A w życiu ostatecznym - kara straszna lub przebaczenie od Boga i zadowolenie; tymczasem życie tego świata jest tylko złudnym używaniem.