Showing 1-20 of 29 items.

Alt i himlene og på jord priser Gud! Han er den Mektige, den Vise.

Ham tilhører herredømmet over himlene og jorden! Han gir liv og død, Han evner alle ting.

Han er den Første og den Siste, den Åpenbare og den Skjulte, Han kjenner til alle ting.

Han er det, som skapte himlene og jorden på seks dager. Så tok Han plass på tronen. Han vet hva som går ned i jorden, og hva som kommer ut av den, hva som kommer ned fra himmelen, og hva som går opp dit. Han er med dere hvor dere enn er. Gud ser hva dere gjør.

Ham tilhører herredømmet over himlene og jorden! Fremfor Gud bringes alle ting.

Han lar natten bli til dag, og lar dagen bli til natt. Han kjenner vel til det som bor i hjertene.

Tro på Gud og Hans sendebud, og gi gode gaver av det Han har latt dere overta! Dem av dere som tror og gir gode gaver, venter stor lønn.

Hva er i veien med dere, at dere ikke tror på Gud, når Sendebudet kaller dere til å tro på deres Herre, og Han har gjort avtale med dere, så fremt dere tror?

Han er det, som åpenbarer Sin tjener skriftens klare ord for å føre dere ut fra mørket, til lys. Sannelig, Gud er mild og nåderik mot dere.

Hva er i veien med dere, at dere ikke vil gi for Guds sak, når himlene og jorden så allikevel til slutt er Guds arv? De av dere som gir før seieren er vunnet, og som kjemper, er ikke like, men har en høyere rang enn dem som gir og kjemper etterpå. Men Gud har lovet alle det beste. Gud er vel underrettet om hva dere gjør.

Så hvem gir Gud et godt lån, så Han kan fordoble det for ham? Og han har en herlig lønn i vente!

Den dag når du ser de troende menn og kvinner, og deres lys skinner foran dem og på deres høyre side: «Et godt budskap for dere på denne dag, paradisets haver, hvor bekker sildrer, og der skal dere være og bli! Dette er den store seier!»

På denne dag sier hyklerne, menn og kvinner, til dem som tror: «Vent på oss, så vi kan låne fra deres lys!» Det lyder: «Gå tilbake, og søk lys!» Og det settes en mur mellom dem med en port. Innenfor den er nåden, og utenfor på den andre siden er straffen.

De roper inn til dem: «Vi var da sammen med dere?» Og de svarer: «Ja, men dere gav dere hen i fristelser, stilte dere avventende, tvilte, og deres egne ønsker forførte dere, til Guds bestemmelse inntraff. Forføreren forførte dere vedrørende Gud!

Så denne dag mottar ingen løsepenger fra dere, eller fra de vantro. Deres herberge er Ilden! Den tar vare på dere. En sørgelig skjebne!»

Er ikke tiden inne for dem som tror, at deres hjerter viser ydmykhet for Guds påminnelse og den sannhet Han har åpenbart, så de ikke blir som dem som tidligere ble gitt skriften, hvem tiden falt lang og deres hjerter forherdet seg, så mange av dem ble syndefulle.

Vit at Gud gir jorden liv etter dens dvale. Vi har forklart for dere jærtegnene, slik at dere må forstå.

Kvinner og menn som gir gode gaver, og gir Gud et godt lån, det fordobles for dem og de har en herlig lønn i vente.

De som tror på Gud og alle Hans sendebud, disse er de rettferdige og de som gir vitnemål i Herrens øyne. De har sin lønn i vente, og sitt lys. Men de vantro, som fornektet Vårt ord, de er helvetes beboere.

Vit at jordelivet kun er lek og tidsfordriv, og pryd og skryt dere imellom, og kappestrid etter mer eiendom og barn, som en regnskur, med vegetasjon som fryder de vantro. Men så visner den, og du ser den gulne, og så blir den tørre strå. I det hinsidige finnes hard straff, – og Guds tilgivelse og velbehag. Jordelivet er bare en bedragersk nytelse.