Showing 1-20 of 29 items.

Kaikki taivaassa ja maan päällä julistaa Jumalan kunniaa, sillä Hän on kaikkivoipa, kaikkitietävä.

Hänen on valta taivaassa ja maan päällä, Hän antaa elämän ja Hän säätää kuoleman; Hän voi tehdä kaiken, mitä tahtoo.

Hän on ensimmäinen ja viimeinen, näkyvä ja näkymätön, sillä Hän tietää kaikki.

Hän on luonut taivaat ja maan kuutena päivänä ja sitten asettunut valtaistuimelle. Hän tietää, mitä painuu maan sisään ja mitä siitä versoo esiin, mitä tulee ylhäältä ja mitä nousee ylös. Hän on kanssanne, missä tahansa olettekin, sillä Jumala näkee, mitä teette.

Hänen on taivaiden ja maan valtakunta, ja Jumalan luokse kaikki palaa.

Hän käskee yön valjeta päiväksi, Hän vajottaa päivän yöhön, ja Hän tuntee svdäntemme salat.

Uskokaa Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa ja antakaa almuja siitä, minkä haltijaksi Me olemme teidät asettanut, sillä niitä teistä, jotka uskovat ja jakelevat, odottaa suuri palkinto.

Miksi epäilisitte? Kehoittaahan Hänen sananjulistajansa teitä uskomaan Herraanne; onhan Hän todellakin tehnyt liiton kanssanne, jos olette uskovaisia.

Hän lähettää selvät merkit palvelijalleen, jotta tämä voisi johtaa teitä pimeydestä valoon; sillä totisesti Jumala rakastaa teitä ja on teille armollinen.

Ja miksi ette uhraisi mitään Jumalan asian hyväksi, sillä Jumalalle kuuluu taivaitten ja maan perintöosuus. Ne teistä, jotka uhrasivat varojaan ennen voittoa ja taistelivat, ovat toisenlaisia kuin ne, jotka eivät niin tehneet. He ovat korkeammassa asemassa kuin ne, jotka uhrasivat vasta jälkeenpäin, vaikka taistelivatkin. Itse kullekin heistä on Jumala luvannut hyvää, ja Jumala tietää, mitä te teette.

Sille, joka antaa Jumalalle uhrin, Hän korvaa sen kaksin verroin. Hänen palkkansa on ihana

sinä päivänä, jolloin olet näkevä uskolliset miehet ja naiset, valo edessään ja oikealla puolellaan - »hyvä sanoma lupaa teille sinä päivänä puutarhoja, joita virrat vilvoittavat, teidän asuaksenne niissä; tämä on suurin autuus» -

sinä päivänä tekopyhät miehet ja naiset sanovat niille, jotka uskovat: »Odottakaa meitä, jotta saamme valoa teidän valostanne.» Silloin sanotaan: »Kääntykää takaisin ja etsikää valoa!» Ja heidän välilleen kohoaa erottava muuri, jossa on portti. Muurin sisäpuolella on armo, mutta sen ulkopuolella odottaa kuritus.

Ja he huutavat: »Emmekö me olleet teidän kanssanne?» Nämä vastaavat: »Kyllä, mutta te saatoitte sielunne kiusaukseen, odotitte ja epäröitte, ja turhat halunne pettivät teitä siihen saakka, kunnes Jumalan tuomio koitti; ja suuri viettelijä sai teidät tottelemattomiksi Jumalaa kohtaan,

niin että tänä päivänä ei oteta vastaan lunnaita teiltä eikä niiltä, jotka valitsivat epäuskon. Teidän on oltava tulessa, se on oleva seuralaisenne; kurja on olinpaikkanne.

Eikö ole aika niiden, jotka uskovat, nöyrtyä sydämissään, muistaa Jumalaa ja Hänen lähettämäänsä totuutta, jotta heidän ei kävisi kuin niiden, joille Kirjoitus annettiin aikaisemmin, niin että heidän aikansa näytti pidennetyltä, mutta jotka paaduttivat sydämensä ja joista useimmista tuli lainrikkojia.

Tietäkää, että Jumala elvyttää maan sen kuihtumuksesta. Me olemme totisesti kirkastaneet teille tunnusmerkit ymmärtääksenne.

Armeliaille miehille ja naisille ja niille, jotka kantavat Jumalalle hyvän uhrin, Hän korvaa sen kaksin verroin, ja heidän palkkansa on oleva ihana.

Ne, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen sananjulistajiinsa, ovat todistajia Herransa edessä; he saavat palkkansa ja valonsa; mutta ne, jotka valitsevat epäuskon ja väittävät merkkejämme valheeksi, joutuvat helvetin asukkaiksi.

Tietäkää, että tämän maailman elämä on vain leikkiä, ajanvietettä, koreilua ja keskinäistä kerskailua, rikkauden ja perheen kartuttamista. Se on kuin sadekuuro, jonka aiheuttama vihanta kasvullisuus ilahduttaa viljelijöitä, mutta tämä sitten kuihtuukin, ja sinä näet sen kellastuvan ja lakastuvan. Tulevassa elämässä on kuritus ankara, mutta Jumalan luona myös anteeksianto ja mielisuosio; niin, maallinen elämä on pelkkää pettävää nautintoa.