Showing 21-29 of 29 items.

Kappes om Herrens tilgivelse, og et paradis, like vidt som himmel og jord, som er gjort klar for dem som tror på Gud og alle Hans sendebud! Dette er Guds godhet, Han gir den til dem Han vil. Gud er full av godhet!

Ingen hjemsøkelse inntreffer på jorden eller overfor dere selv, uten at det finnes i en Bok, før Vi skaper den. Dette er lett for Gud.

Dette for at dere ikke skal være bedrøvet over det som går dere forbi, og ikke fryde dere for meget over det dere får. Gud liker ikke den innbilske skrythals,

dem som er gjerrige og oppfordrer folk til gjerrighet. Om noen vender seg bort, så er Gud den Selvtilstrekkelige, den Lovpriste.

Vi har sendt Våre sendebud med klar beskjed, og sendte med dem skriften og Vekten (likevekten) for folk å utøve rettferd. Og Vi har sendt jernet, hvori stor makt ligger, og nytte for menneskene, og for at Gud i det skjulte kan få vite hvem som hjelper Ham og Hans sendebud. Gud er sterk, mektig.

Og Vi sendte Noa og Abraham, og la profetkallet blant deres etterkommere, og skriften. Noen av dem har funnet rett vei, men mange er syndefulle.

Og Vi lot følge i deres fotspor Våre sendebud. Således sendte Vi Jesus, Marias sønn, og gav ham evangeliet, og la i deres hjerter som følger ham, mildhet og medfølelse. Munkevesenet fant de på, Vi foreskrev dem det ikke, kun for å søke Guds velbehag. Men de overholdt det ikke på rette måte. Vi gav de troende blant dem deres lønn, men mange av dem er syndefulle.

Dere som tror, frykt Gud og tro Hans sendebud, og Han vil gi dere dobbelt mål av Sin nåde og gi dere lys å vandre i, og tilgivelse, Gud er tilgivende, nåderik,

så skriftfolket kan vite at de ikke bestemmer over noe av Guds godhet, at godheten er i Guds hånd. Han gir dem til den Han vil. Gud har godhets fylde!