Showing 1-20 of 26 items.

HAR DU hört talas om Det som skall överskugga allt?

Den Dagen skall [någras] ansikten vara märkta av förödmjukelse:

de släpar på [bördan av sin synd]

[på väg mot] den heta eld där de skall brinna.

Vid en kokande källa får de släcka sin törst

och deras enda föda skall vara en torr, törnig buske,

som varken ger näring eller stillar hungern.

[Andras] ansikten skall den Dagen visa glädjen och

tillfredsställelsen över [att ha nått det mål] de strävade mot,

[vilande] i en högt belägen lustgård,

där de inte tvingas höra tomt och meningslöst tal;

[en lustgård] med flödande källor

och rikt utsirade troner,

där dryckesbägare har burits fram

och kuddar ordnats i rader

och [mjuka] mattor lagts ut.

HAR DE [som förnekar uppståndelsen] aldrig ägnat en tanke åt kamelens skapnad?

Och åt himlens valv, hur det har rests

Och åt bergen, hur fast de har förankrats

Och åt jordens [yta], hur den har bretts ut