Showing 1-20 of 26 items.

Je! Imekufikia khabari ya msiba wa kufudikiza?

Siku hiyo nyuso zitainama,

Zikifanya kazi, nazo taabani.

Ziingie katika Moto unao waka -

Zikinyweshwa kutoka chemchem inayo chemka.

Hawatakuwa na chakula isipo kuwa kichungu chenye miba.

Hakinenepeshi wala hakiondoi njaa.

Siku hiyo nyuso nyengine zitakuwa kunjufu.

Zitakuwa radhi kwa juhudi yao,

Katika Bustani ya juu.

Hawatasikia humo upuuzi.

Humo imo chemchem inayo miminika.

Humo vimo viti vilivyo nyanyuliwa,

Na bilauri zilizo pangwa,

Na matakia safu safu,

Na mazulia yaliyo tandikwa.

Je! Hawamtazami ngamia jinsi alivyo umbwa?

Na mbingu jinsi ilivyo inuliwa?

Na milima jinsi ilivyo thibitishwa?

Na ardhi jinsi ilivyo tandazwa?