Showing 1-20 of 26 items.

Dostalo se ti zvěsti o hodině zahalující?

V ten den budou tváře jedněch zahanbené,

ustarané a ztrhané,

a hořet budou v ohni planoucím

napájeny pramenem vroucím;

jen bodláčí trnité tam za stravu budou mít,

z něhož se netloustne a jímž hlad nelze utišit.

A v ten den budou tváře jiných blažené,

úsilím svým potěšené,

v zahradě vyvýšené,

kde neuslyší tlachání plané;

v ní prameny jsou proudící

a pohovky zvýšené

a poháry rozestavené

a podušky v řadách vyrovnané

a drahé koberce rozprostřené.

Což neuvažují o tom, jak stvořeni byli velbloudi,

jak nebesa byla zdvižena,

jak pohoří byla vztyčena,

jak země byla rozprostřena?