Showing 1-20 of 26 items.

Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –

kada će se neka lica potištena,

premorena, napaćena

u vatri užarenoj pržiti,

sa vrela uzavrelog piti,

kada drugog jela osim trnja neće imati,

koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.

Neka lica toga dana biće radosna,

trudom svojim zadovoljna –

u Džennetu izvanrednome,

u kome prazne besjede neće slušati.

U njemu su izvor-vode koje teku,

u njemu su i divani skupocjeni,

i pehari postavljeni,

i jastuci poredani,

i ćilimi rašireni.

Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,

i nebo – kako je uzdignuto,

i planine – kako su postavljene,

i Zemlju – kako je prostrta?!