Showing 21-26 of 26 items.

E ti pra, këshillo, se je vetëm përkujtues,

Ti ndaj tyre nuk je mbizotërues!

Përveç atij zbrapset e nuk beson,

All-llahu atë me vuajtje e dënon.

Vetëm te Ne kthimin e kanë.

Dhe vetëm detyrë Jona është llogaira e tyre.