Showing 1-5 of 5 items.

Czy nie widziałeś, jak postąpił twój Pan z towarzyszami słonia?

Czy nie zniweczył ich podstępu?

Czy nie rzucił przeciwko nim ptaków lecących stadami,

Które obrzuciły ich kamieniami z palonej gliny?

I uczynił ich jak objedzone pole zboża.