Showing 1-5 of 5 items.

Neviděls,jak naložil Pán tvůj s lidmi slona?

Což neobrátil úklad jejich ve zmatky

a neposlal na ně v hejnech ptáky,

kteří po nich vrhali oblázky z hlíny pálené,

a učinil, že podobnými byli slámě ohryzané?