Showing 1-14 of 14 items.

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN!

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN!

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,

den Nåderike, den Barmhärtige,

den Nåderike, den Barmhärtige,

som allsmäktig råder över Domens dag!

som allsmäktig råder över Domens dag!

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

Led oss på den raka vägen -

Led oss på den raka vägen -

den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!