Showing 1-7 of 7 items.

Kwa Jina La Mwenyezi Mungu Mwingi Wa Rehema Mwenye Kurehemu

Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote;

Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu;

Mwenye Kumiliki Siku ya Malipo.

Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada.

Tuongoe njia iliyo nyooka,

Njia ya ulio waneemesha, siyo ya walio kasirikiwa, wala walio potea.