Showing 1-14 of 14 items.

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

Mahad Eebaa iska leh ee barbaariyaha Caalamka ah (Koonka).

Mahad Eebaa iska leh ee barbaariyaha Caalamka ah (Koonka).

Ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.

Ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.

Ee hanta maalinta abaalmarinta (Qiyaamada).

Ee hanta maalinta abaalmarinta (Qiyaamada).

adiga unbaan ku caabudaynaa, adiga unbaana kaa kaalmo waydiisanaynaa (Eebow).

adiga unbaan ku caabudaynaa, adiga unbaana kaa kaalmo waydiisanaynaa (Eebow).

ee nagu hanuuni jidka toosan (Xaqa).

ee nagu hanuuni jidka toosan (Xaqa).

Jidka kuwii aad unicmaysay eedan u cadhoonin dhuminna.

Jidka kuwii aad unicmaysay eedan u cadhoonin dhuminna.