Showing 1-14 of 14 items.

In naam van den lankmoedigen en albarmhartigen God.

In naam van den lankmoedigen en albarmhartigen God.

Lof aan God, meester des heelals.

Lof aan God, meester des heelals.

Den lankmoedige, den albarmhartige.

Den lankmoedige, den albarmhartige.

Rechter op den dag des gerichts.

Rechter op den dag des gerichts.

U bidden wij aan, Uwe hulp roepen wij in.

U bidden wij aan, Uwe hulp roepen wij in.

Voer ons langs den rechten weg.

Voer ons langs den rechten weg.

Langs den weg dergenen, die zich in Uwe weldaden verheugen. Niet langs den weg dergenen, die Uwen toorn hebben opgewekt, en niet op dien der dwalenden.

Langs den weg dergenen, die zich in Uwe weldaden verheugen. Niet langs den weg dergenen, die Uwen toorn hebben opgewekt, en niet op dien der dwalenden.