Showing 1-14 of 14 items.

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.

Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,

Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,

Milosrdnému, Slitovnému,

Milosrdnému, Slitovnému,

vládci dne soudného!

vládci dne soudného!

Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,

Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,

veď nás stezkou přímou,

veď nás stezkou přímou,

stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.

stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.