Showing 1-14 of 14 items.

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Həmd (şükür və tə’rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,

Həmd (şükür və tə’rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,

(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö’minlərə) rəhmli olana,

(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö’minlərə) rəhmli olana,

Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə!

Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə!

Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!

Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!

Bizi doğru (düz) yola yönəlt!

Bizi doğru (düz) yola yönəlt!

Ne’mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!

Ne’mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!