Showing 1-14 of 14 items.

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Falënderimi i takon All-llahut , Zotit të botërave !

Falënderimi i takon All-llahut , Zotit të botërave !

Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Sunduesit të ditës së Gjykimit!

Sunduesit të ditës së Gjykimit!

Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë!

Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë!

Udhëzona në rrugën e drejtë!

Udhëzona në rrugën e drejtë!

Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur !

Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur !