Showing 1-5 of 5 items.

SÄG:"Jag söker skydd hos gryningens Herre,

mot det onda i det som Han har skapat,

mot det onda i nattens tätnande mörker,

mot det onda från dem som blåser på knutar,

och mot det onda i avunden från den som avundas."