Showing 1-5 of 5 items.

Sema: Najikinga kwa Mola Mlezi wa mapambazuko,

Na shari ya alivyo viumba,

Na shari ya giza la usiku liingiapo,

Na shari ya wanao pulizia mafundoni,

Na shari ya hasidi anapo husudu.