Showing 1-5 of 5 items.

Waxaad dhahdaa (Nabiyow) waxaan ka magangalay Eebeha Subaxa (abuuray).

Wixii shar leh sharkiisa.

Iyo Habeenka sharkiisa markuu madoobaado.

Iyo sharka Sixirrowga wax ku tufa guntimaha.

Iyo sharka Xaasidka wax Xasda.