Showing 1-5 of 5 items.

Spune:”Izbăvire caut la Domnul zorilor

de răul a ceea ce a creat,

de răul beznei când se lasă,

de răul celor care suflă peste noduri,

de răul pizmaşului când pizmuieşte!”