Showing 1-5 of 5 items.

Zeg: Ik zoek mijn toevlucht bij den Heer van den dageraad,

Opdat hij mij moge bevrijden van de boosheid der schepselen, welke hij heeft geschapen.

En van het kwaad des nachts, als die invalt.

En van het kwaad der vrouwen die op knoopen blazen,

En van het kwaad van den benijder, als hij ons benijdt.