Showing 1-5 of 5 items.

Rci:"Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní

před zlem Jeho stvoření,

před zlem temnoty, když se šíří,

před zlem žen, jež do uzlů prskají,

před zlem závistníka, když závidí!"