Showing 1-5 of 5 items.

(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!

Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;

Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən;

(Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən;

Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”