Showing 1-5 of 5 items.

Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,

Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.

Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.

Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.

Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.