Showing 1-20 of 30 items.

VID gryningsljuset

och vid de tio nätterna!

Vid det jämna talet och det udda!

Vid natten, när den viker!

Räcker inte denna försäkran för [att övertyga] den som är begåvad med insikt och förstånd?

HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot [stammen] `Aad?

Och mot Iram, [de tusen] pelarnas [stad],

vars like aldrig har återskapats på jorden

Och mot thamudenerna, som högg ut [sina bostäder] i dalens klippväggar

Och mot [de oräkneliga] tältmasternas Farao?

[Alla] gick de för långt i sitt trots på jorden,

och de störde ordningen och spred överallt sedefördärv,

och därför lät din Herre straffets piska vina över dem.

Din Herre förtröttas sannerligen [inte] i Sin vaksamhet!

MEN vad människan beträffar säger hon, var gång hennes Herre för att pröva henne låter henne nå ära och välstånd:"Min Herre har hedrat mig [på grund av mina förtjänster]."

Men då Han prövar henne genom att ge henne knappare utkomst, säger hon:"Min Herre skämmer ut mig."

Nej, men [se på er själva]! Mot de faderlösa visar ni ingen givmildhet,

och ni uppmanar inte varandra att ge den nödställde att äta,

och ni slukar [andras] arv med glupande aptit.

Och er kärlek till pengar känner inga gränser!