Showing 1-20 of 30 items.

Na jutrzenkę!

Na dziesięć nocy!

Na podwójne i pojedyncze!

Na noc, kiedy przemija!

Czy to nie jest przysięga człowieka rozsądnego?

Czy nie widziałeś, jak postąpił twój Pan z ludem Ad

I z Iramem, posiadającym kolumny

- czegoś podobnego nie stworzono w żadnym kraju -

I z ludem Samud, który wydrążył skałę w dolinie,

I z Faraonem, władcą pali namiotów?

Oni popełniali przestępstwa w kraju

I szerzyli w nim zgorszenie,

Tak iż twój Pan spuścił na nich bicz kary.

Zaprawdę, twój Pan pilnie wszystko obserwuje!

A człowiek, kiedy Pan go doświadcza - uszanowawszy go i obdarzywszy dobrodziejstwami - mówi:"Mój Pan mnie uszanował!"

A kiedy doświadcza go, ograniczając mu jego zaopatrzenie, wtedy on mówi:"Pan mój wzgardził mną!"

Wcale nie! Lecz wy nie szanujecie sieroty;

Nie zachęcacie się wzajemnie do nakarmienia biedaka;

I zjadacie dziedzictwo z wielką chciwością;

I kochacie bogactwo miłością ogromną!