Showing 1-20 of 30 items.

Ved morgengryet!

Ved ti netter!

Ved det like og det ulike!

Ved natten når den svinner hen!

Er det ikke i dette en ed for den som har innsikt?

Du har vel sett hva Herren gjorde med folket Ad?

Med det søylerike Iram,

hvis like ikke er skapt i verden?

Og med folket Thamod, som hugget seg inn i fjellsiden i dalen?

Og Farao, han med pyramidene?

De som vandret i overmot på jorden,

og spredte ufred og fordervelse?

Men Herren lot tuktens svepe ramme dem!

Herren er på vakt!

Når Herren setter mennesket på prøve ved ære og velstand, sier det: «Herren har hedret meg!»

Men hvis Han setter det på prøve ved å utmåle knapt hans levemåte, så sier det: «Herren ringeakter meg!»

Nei, sannelig, men dere hedrer ikke den faderløse

og ansporer ikke til å gi den fattige mat,

dere sluker grådig hans lille arv.

Dere elsker rikdom over all måte.