Showing 1-20 of 30 items.

Pasha agimin!

Pasha dhjetë netët!

Pasha çiftin dhe pasha tekun!

Pasha natën që shkon!

A janë këto betime për të mençurin?

A nuk e i ti se ç’bëri Zoti yt me Ad-in?

Me banorët e Iremit me ndërtesa të larta?

Që si ata (populli Ad) nuk është krijuar askush në tokë!

Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbinj në luginën (kura),

Dhe me faraonin i fortifikuar me tenda (ushtarake)!

Të cilët e tepruan me krime në tokë.

Dhe në të shtuan shkatërrimin.

E All-llahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh.

Pse Zoti yt është që përcjell (u rri në pritë).

E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe e begaton, ai thotë: “Zoti im më ka nderuar!”

Por, kur për ta sprovuar ia pakëson furnizimin (e varfëron), ai thotë: “Zoti im më ka nënçmuar!”

Jo, nuk është ashtu! Por (punoni edhe më zi) ju nuk përfillnit bonjakun,

Nuk cytni njëri-tjetrin për ta ushqyer të varfërin,

Dhe ju e hani me të madhe trashëgimin (padrejtë).

Dhe pasurinë e doni së tepërmi.