Showing 1-20 of 22 items.

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

dan hari yang dijanjikan,

dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.

Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,

yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,

ketika mereka duduk di sekitarnya,

sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,

Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.

Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.

Sesungguhnya Dialah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).

Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,

yang mempunyai"Arsy, lagi Maha Mulia,

Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,

(yaitu kaum) Fir"aun dan (kaum) Tsamud?

Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,

padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.