Showing 1-20 of 286 items.

Alif lam meem.

DENNA Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen,

dem som tror på [existensen av] det som är dolt för människor, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning

och dem som tror på det som har uppenbarats för dig och på det som har uppenbarats före din tid och som har förvissningen att det eviga livet [väntar].

Det är de som följer Guds vägledning - dem skall det gå väl i händer.

MEN FÖR dem som framhärdar i att förneka sanningen är det likgiltigt om du varnar dem eller inte - de vill inte tro.

Gud har förseglat deras hjärtan och deras öron och täckt över deras ögon; ett strängt straff väntar dem.

Det finns människor som säger:"Vi tror på Gud och på den Yttersta dagen", medan de [i själva verket] inte tror.

De försöker bedra Gud och de troende, men de bedrar inga andra än sig själva - och inser det inte.

Deras hjärtan är sjuka av tvivel och Gud låter det onda förvärras, och ett plågsamt straff väntar dem för deras ständiga lögner.

Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de:"Vi vill bara förbättra och ställa till rätta."

Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte.

Och när de uppmanas att tro som andra människor tror, svarar de:"Skall vi tro som dessa enfaldiga stackare?" Nej, det är de som är enfaldiga stackare, men det vet de inte.

Och när de möter dem som har antagit tron, säger de:"Vi är [också] troende"; men när de är ensamma med sina onda ingivelser, säger de:"Visst följer vi er - vi ville bara skämta med dem."

Gud skall straffa dem för deras skämt; men Han låter dem hållas en tid i sitt trotsiga övermod, snubblande än hit än dit i blindo.

De har bytt bort [Guds] vägledning mot villfarelse och de har inte vunnit på sin byteshandel och är [nu] helt utan vägledning.

De kan liknas vid en [man] som tänder en eld, och då elden lyser upp [alla] som står omkring, tar Gud ifrån dem deras ljus och lämnar dem i mörker så att de ingenting kan se -

döva, stumma och blinda finner de ingen väg tillbaka.

Eller vid [dem som råkar ut för] ett våldsamt oväder med regnmoln som förmörkar himlen, åska och blixtar. De sätter fingrarna i öronen för [att inte höra] åskans mullrande, i rädsla för döden - men Gud har uppsikt över dem som förnekar [Honom]. -

De är nära att bländas av blixtarna, men när de lyser upp [mörkret] tar de några steg och stannar upp då mörkret [åter] sluter sig omkring dem. Om Gud ville kunde Han helt beröva dem hörsel och syn; Gud har allt i Sin makt.