Showing 1-20 of 286 items.

Alif. Lam. Mim.

To jest Księga - nie ma, co do tego żadnej wątpliwości - droga prosta dla bogobojnych;

Dla tych, którzy wierzą w to, co skryte, którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy;

I dla tych, którzy wierzą w to, co tobie zesłaliśmy, i w to, co zostało zesłane przed tobą; oni wierzą mocno w życie ostateczne.

Tacy są na drodze prostej, danej im od ich Pana, i oni będą szczęśliwi.

Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą, jest wszystko jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy nie ostrzegasz, oni i tak nie uwierzą.

Bóg nałożył pieczęć na ich serca i na ich słuch, a na ich oczach położył zasłonę. Dla nich kara będzie straszna.

Wśród nich są tacy, którzy mówią:"Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!" Lecz oni wcale nie są wierzącymi.

Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują.

W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara bolesna za to, że kłamią.

A kiedy im mówią: Nie szerzcie zepsucia na ziemi!" oni mówią:"My tworzymy tylko dobro!"

Czyżby? Zaprawdę oni szerzą zgorszenie i nie są tego świadomi!

A kiedy im mówią:"Uwierzcie tak, jak wierzą ci ludzie!" oni mówią:"Czyż my mamy wierzyć, jak wierzący . Czyżby? Zaprawdę, to oni są, głupcami , lecz oni nie wiedzą!

A kiedy spotykają tych, którzy wierzą, mówią:"My wierzymy!" A kiedy są sami ze swoimi szatanami, to mówią:"My przecież jesteśmy z wami. My sobie tylko żartujemy!"

Bóg zażartuje z nich i przedłuży ich trwanie w buncie, w którym wędrują na oślep.

To są ci, którzy kupili błądzenie za drogę prostą; nie przyniósł im jednak korzyści ich handel i nie znaleźli się na drodze prostej.

Oni są podobni do tego, który zapalił ogień, a kiedy ogień oświetlił to, co było wokół niego, Bóg zabrał im światło i pozostawił ich w ciemnościach, tak iż nie mogli widzieć.

Głusi, niemi i ślepi - oni nie zawrócą.

Albo do chmury burzowej na niebie - w niej są ciemności, grzmot i błyskawica. Oni, obawiając się śmierci, wkładają palce w swoje uszy przed piorunami. Bóg obejmuje niewiernych.

Błyskawica omal nie odbiera im wzroku. Za każdym razem, kiedy ona daje im światło, oni idą w nim; a kiedy ogarnia ich ciemność , oni się zatrzymują. Jeśliby zechciał Bóg, to zabrałby im słuch i wzrok. Zaprawdę, Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!