Showing 1-20 of 499 items.

Alif. Lam. Mim.

Alif. Lam. Mim.

To jest Księga - nie ma, co do tego żadnej wątpliwości - droga prosta dla bogobojnych;

To jest Księga - nie ma, co do tego żadnej wątpliwości - droga prosta dla bogobojnych;

Dla tych, którzy wierzą w to, co skryte, którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy;

Dla tych, którzy wierzą w to, co skryte, którzy odprawiają modlitwę i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy;

I dla tych, którzy wierzą w to, co tobie zesłaliśmy, i w to, co zostało zesłane przed tobą; oni wierzą mocno w życie ostateczne.

I dla tych, którzy wierzą w to, co tobie zesłaliśmy, i w to, co zostało zesłane przed tobą; oni wierzą mocno w życie ostateczne.

Tacy są na drodze prostej, danej im od ich Pana, i oni będą szczęśliwi.

Tacy są na drodze prostej, danej im od ich Pana, i oni będą szczęśliwi.

Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą, jest wszystko jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy nie ostrzegasz, oni i tak nie uwierzą.

Zaprawdę, tym, którzy nie wierzą, jest wszystko jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy nie ostrzegasz, oni i tak nie uwierzą.

Bóg nałożył pieczęć na ich serca i na ich słuch, a na ich oczach położył zasłonę. Dla nich kara będzie straszna.

Bóg nałożył pieczęć na ich serca i na ich słuch, a na ich oczach położył zasłonę. Dla nich kara będzie straszna.

Wśród nich są tacy, którzy mówią:"Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!" Lecz oni wcale nie są wierzącymi.

Wśród nich są tacy, którzy mówią:"Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!" Lecz oni wcale nie są wierzącymi.

Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują.

Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują.

W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara bolesna za to, że kłamią.

W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę. Spotka ich kara bolesna za to, że kłamią.