Showing 1-20 of 286 items.

Alif Lam Mim

Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige,

for dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem,

for dem som tror på det som er åpenbart for deg, og som er åpenbart før din tid, og som er fullt forvisset om det hinsidige.

Disse er det som følger Herrens ledelse. Dem vil det gå godt!

De vantro, for dem er det likegyldig om du advarer dem eller ikke. De vil ikke tro.

Gud har forseglet deres hjerter og ører, og deres øyne er dekket. For dem er en svær straff i vente.

Det er slike som sier: «Vi tror på Gud og dommens dag,» men de er ikke troende.

De vil lure Gud og de troende, men de lurer ingen, unntatt seg selv. Men de fatter det ikke.

De har en sykdom i sine hjerter, og Gud har latt sykdommen øke på. For dem er en smertelig straff i vente, fordi de har løyet.

Og blir det sagt til dem: «Skap ikke ufred på jorden,» så sier de: «Vi setter bare tingene på rett plass.»

Sannelig, ufredsskapere er de. Men de fatter det ikke.

Og sier man til dem: «Tro nå, slik som godtfolk gjør,» så svarer de: «Skal vi tro som alminnelige tosker?» Sannelig, det er de selv som er tosker. Men dette forstår de ikke.

Når de så møter troende, sier de: «Vi tror,» men når de er alene med sine demoner, sier de til dem: «Vi står last og brast med dere. Vi bare drev ap.»

Men Gud skal lære dem å drive ap! Han vil la dem ture frem i deres oppsetsighet på deres blinde ferd.

De har kjøpt villfarelse for rettlednings pris. Men dette er en dårlig handel, og de er ikke på rett vei.

De kan sammenlignes med at noen tenner opp ild, men når den lyser opp, tar Gud deres lys bort og lar dem sitte i mørket uten å se.

Døve, stumme, blinde, finner de ingen vei tilbake.

Eller, det er som om det var i et skybrudd fra oven, med mørke, torden og lyn. De putter fingrene i ørene for tordenen, livende redde. Gud har makt over de vantro.

Lynglimtene nesten blender dem. Hver gang det lyser opp for dem, går de fremover, men når det blir mørkt rundt dem, står de stille. Hvis det var Guds vilje, kunne Han frata dem både hørsel og syn! Gud evner alt!