Showing 1-20 of 499 items.

Alif Lam Mim

Alif Lam Mim

Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige,

Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige,

for dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem,

for dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem,

for dem som tror på det som er åpenbart for deg, og som er åpenbart før din tid, og som er fullt forvisset om det hinsidige.

for dem som tror på det som er åpenbart for deg, og som er åpenbart før din tid, og som er fullt forvisset om det hinsidige.

Disse er det som følger Herrens ledelse. Dem vil det gå godt!

Disse er det som følger Herrens ledelse. Dem vil det gå godt!

De vantro, for dem er det likegyldig om du advarer dem eller ikke. De vil ikke tro.

De vantro, for dem er det likegyldig om du advarer dem eller ikke. De vil ikke tro.

Gud har forseglet deres hjerter og ører, og deres øyne er dekket. For dem er en svær straff i vente.

Gud har forseglet deres hjerter og ører, og deres øyne er dekket. For dem er en svær straff i vente.

Det er slike som sier: «Vi tror på Gud og dommens dag,» men de er ikke troende.

Det er slike som sier: «Vi tror på Gud og dommens dag,» men de er ikke troende.

De vil lure Gud og de troende, men de lurer ingen, unntatt seg selv. Men de fatter det ikke.

De vil lure Gud og de troende, men de lurer ingen, unntatt seg selv. Men de fatter det ikke.

De har en sykdom i sine hjerter, og Gud har latt sykdommen øke på. For dem er en smertelig straff i vente, fordi de har løyet.

De har en sykdom i sine hjerter, og Gud har latt sykdommen øke på. For dem er en smertelig straff i vente, fordi de har løyet.