Showing 1-20 of 499 items.

A. L. M.

A. L. M.

Dit is het boek, waaromtrent geen twijfel bestaat; de richtsnoer van de godvreezenden,

Dit is het boek, waaromtrent geen twijfel bestaat; de richtsnoer van de godvreezenden,

Van hen, die de mysteriën gelooven, het gebed nauwlettend doen, en weldaden verspreiden van de bezittingen, die wij hun verleenen.

Van hen, die de mysteriën gelooven, het gebed nauwlettend doen, en weldaden verspreiden van de bezittingen, die wij hun verleenen.

Van hen, die aan openbaringen gelooven, u van boven gezonden en voor u gezonden; van hen die aan het volgend leven gelooven.

Van hen, die aan openbaringen gelooven, u van boven gezonden en voor u gezonden; van hen die aan het volgend leven gelooven.

Zij alleen zullen door hunnen Heer worden geleid; zij alleen zullen welzalig zijn.

Zij alleen zullen door hunnen Heer worden geleid; zij alleen zullen welzalig zijn.

Den boozen is het gelijk, of gij hun de waarheid verkondigt of niet.

Den boozen is het gelijk, of gij hun de waarheid verkondigt of niet.

God heeft hunne harten en ooren verzegeld, hunne oogen geblinddoekt en eene verschrikkelijke straf wacht hen.

God heeft hunne harten en ooren verzegeld, hunne oogen geblinddoekt en eene verschrikkelijke straf wacht hen.

Er zijn menschen, die zeggen:"Wij gelooven aan God en aan het jongste gericht," en toch behooren zij niet tot het getal der geloovigen.

Er zijn menschen, die zeggen:"Wij gelooven aan God en aan het jongste gericht," en toch behooren zij niet tot het getal der geloovigen.

Zij trachten God en de geloovigen te misleiden; maar zij zullen slechts zich zelven misleiden, en begrijpen het niet.

Zij trachten God en de geloovigen te misleiden; maar zij zullen slechts zich zelven misleiden, en begrijpen het niet.

Eene ziekte zetelt in hunne harten, en God zal die slechts doen toenemen; eene pijnlijke straf blijft hun bewaard; want zij hebben de profeten voor leugenaars gehouden.

Eene ziekte zetelt in hunne harten, en God zal die slechts doen toenemen; eene pijnlijke straf blijft hun bewaard; want zij hebben de profeten voor leugenaars gehouden.