Showing 1-20 of 499 items.

Alif lám mím!

Alif lám mím!

Toto Písmo, o němž pochyby není, je vedením pro bohabojné,

Toto Písmo, o němž pochyby není, je vedením pro bohabojné,

kteří v nepoznatelné věří, modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají,

kteří v nepoznatelné věří, modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají,

kteří věří v to, co bylo sesláno tobě, i v to, co bylo sesláno před tebou, a pevně jsou o životě budoucím přesvědčeni,

kteří věří v to, co bylo sesláno tobě, i v to, co bylo sesláno před tebou, a pevně jsou o životě budoucím přesvědčeni,

ti Pánem svým jsou správně vedení a ti budou blažení.

ti Pánem svým jsou správně vedení a ti budou blažení.

Však věru je lhostejno pro nevěřící, zda napomínáš je, či nikoliv - stejně neuvěří!

Však věru je lhostejno pro nevěřící, zda napomínáš je, či nikoliv - stejně neuvěří!

Bůh srdce jejich i sluch jejich zapečetil a přes oči jejich clonu položil a pro ně je určen trest hrozný.

Bůh srdce jejich i sluch jejich zapečetil a přes oči jejich clonu položil a pro ně je určen trest hrozný.

Jsou mezi lidmi někteří, kdož říkají:"Věříme v Boha i v den soudný," zatím však jsou nevěřící.

Jsou mezi lidmi někteří, kdož říkají:"Věříme v Boha i v den soudný," zatím však jsou nevěřící.

Snaží se oklamat Boha a ty, kdož uvěřili, avšak klamou jen sami sebe, aniž o tom mají tušení.

Snaží se oklamat Boha a ty, kdož uvěřili, avšak klamou jen sami sebe, aniž o tom mají tušení.

V srdcích jejich jest choroba a Bůh tuto chorobu rozmnožil; jim dostane se trestu bolestného za to, že lhali.

V srdcích jejich jest choroba a Bůh tuto chorobu rozmnožil; jim dostane se trestu bolestného za to, že lhali.