Showing 1-20 of 286 items.

Elif Lām Mīm.

Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;

onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali;

i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.

Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.

Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno – opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vjerovati.

Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.

Ima ljudi koji govore:"Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!" – a oni nisu vjernici.

Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući, samo sebe varaju.

Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.

Kada im se kaže:"Ne remetite red na Zemlji!" – odgovaraju:"Mi samo red uspostavljamo!"

Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju.

Kad im se kaže:"Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!" – oni odgovaraju:"Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju?" – A, uistinu, oni su bezumni, ali ne znaju.

Kada susretnu one koji vjeruju, govore:"Vjerujemo!" – a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim, govore:"Mi smo s vama, mi se samo rugamo."

Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svome nevjerstvu lutaju.

Umjesto Pravim, oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit, i oni ne znaju šta rade.

Slični su onima koji potpale vatru, i kad ona osvijetli njihovu okolicu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni ništa ne vide!

Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste.

Ili, oni su nalik na one, koji za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku, usred grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti – a nevjernici ne mogu umaći Allahu.

Munja samo što ih ne zaslijepi; kada god im ona bljesne, oni prođu, a čim utonu u mraku, stanu. A da Allah hoće, mogao bi im oduzeti i sluh i vid, jer Allah, zaista, sve može.