Showing 1-20 of 20 items.

JAG kallar detta land att vittna -

detta land där du är fri att bo -

och Jag kallar människorna och deras avkomma!

Helt visst har Vi skapat människan för [ett liv av] slit, plågor och prövningar.

Tror hon att ingen skall få makt över henne

Hon skryter:"Jag har förbrukat en förmögenhet!"

Tror hon kanske att ingen har sett henne?

Har Vi inte gett henne ögon,

tunga och läppar,

och visat henne de två huvudvägarna

Men hon gör sig ingen brådska att slå in på den väg som bär brant uppför.

Vad kan låta dig ana vad det innebär [att slå in på] den väg som bär brant uppför

[Det innebär] att befria [en människa] från slaveri,

eller att i hungerns tider föda

en faderlös anförvant

eller en människa som lider nöd.

[Det innebär] också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla [med de sämre lottade].

Dessa är de rättfärdiga som hör till den högra sidan.

Men de som envist framhärdar i att förneka Våra budskap är de orättfärdiga som hör till den vänstra sidan.

Eldens [lågor] skall sluta sig omkring dem från alla håll.