Showing 1-20 of 20 items.

Nie! Przysięgam na to miasto!

- a ty jesteś mieszkańcem tego miasta -

I na rodziciela, i na to, co on zrodził!

Zaprawdę, stworzyliśmy człowieka w udręce!

Czy on sądzi, że nikt nie będzie miał nad nim władzy?

Mówi on:"Roztrwoniłem majątek ogromny."

Czy on sądzi, że nikt tego nie widział?

Czy nie daliśmy mu dwoje oczu, i

Jednego języka i dwóch warg?

I czy nie poprowadziliśmy go ! na rozstajne drogi?

Lecz on nie próbował wejść na drogę stromą.

A co pouczy cię, co to jest droga stroma?

To uwolnienie niewolnika

Albo nakarmienie w dniu głodu

Sieroty spośród krewnych

Albo biedaka znajdującego się w nędzy.

A także - być spośród tych, którzy wierzą, zachęcają się wzajemnie do cierpliwości, zachęcają się wzajemnie do miłosierdzia.

Ci - to towarzysze prawicy.

Lecz ci, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki - to towarzysze lewicy.

Nad nimi będzie ogień okrywający jak sklepienie.