Showing 1-20 of 20 items.

Hle, přísahám při tomto městě

- ty volně si žiješ v tomto městě -

při otci a tom, co zplodil,

že člověka jsme věru ke strastem stvořili!

Počítá snad, že nikdo proti němu nic nezmůže,

když říká:"Bohatství obrovské jsem strávil."

Domnívá se snad, že nikdo jej nespatřil?

Což dvě oči jsme mu nedali

a jazyk a dva rty

a na dvě stezky jsme jej neuvedli?

A přece se nepustil po stezce vzhůru vedoucí.

Víš ty vůbec, co je to stezka vzhůru vedoucí?

Otroka propuštění

či v den hladu nakrmení

sirotka příbuzného

či chudáka nouzí trpícího,

a také být z těch, kdož uvěřili a k neochvějnosti a soucitu se vzájemně nabádají:

to budou lidé po pravici stojící,

zatímco ti, co ve znamení naše nevěřili, to budou lidé po levici stojící

a nad nimi plát bude oheň uzavírající!