Showing 1-20 of 20 items.

Betohem në këtë qytet!

E ti je që gjendesh në këtë qytet!

Betohem në prindin dhe në atë që lind prej tij!

Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme.

A mendon ai, se atë nuk mund ta mposhtë askush?

E thotë: “Unë kam shpenzuar shumë pasuri!”

A mendon ai se atë askush nuk e ka parë?

A nuk i dhamë Ne atij dy sy?

Edhe gjuhë e dy buzë?

Dhe i sqaruam atij për të dy rrugët.

E ai nuk u hodh në përpjetëzen (rrugë e vështirë - qafëmalit).

E ç’gjë të mësoi ty se ç’është Akabe (rruga e vështirë)?

Është lirimi i një skllavi,

Ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron uria:

Ndonjë jetimi që është i afërt,

Ose ndonjë të varfëri që e ka molisur varfëria.

E pastaj të bëhej prej atyre që besuan, që këshilluan njëri-tjetrin për durim dhe që këshillluan për mëshirë (për ndihmë).

Të tillët janë të zotët e anës së djathtë.

Ndërsa ata që nuk i besuan argumentet Tona, ata jaanë të të majtës.

Kundër tyre është zjarri i mbyllur.