Showing 1-3 of 3 items.

VID DEN flyende tiden!

Människan förbereder helt visst sin egen undergång,

utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.