Showing 1-3 of 3 items.

Naapa kwa Zama!

Hakika binaadamu bila ya shaka yumo katika khasara,

Ila wale walio amini, na wakatenda mema, na wakausiana kwa haki, na wakausiana kusubiri.